Skip to main content Skip to search

SVETOVANJE PRI STATUSNIH SPREMEMBAH

Statusno preoblikovanje je zahtevna pravna in računovodska operacija, za katero je pametno najeti zunanjega svetovalca. Naše svetovanje zajema:

  • Predlaganje vrste in časovne dinamike preoblikovanja
  • Načrt potrebnih pravnih postopkov in finančnih posledic
  • Pomoč pri oceni vrednosti in kontaktih s cenilcem
  • Priprava potrebnih podatkov za oceno vrednosti
  • Priprava računovodskih izkazov in potrebne dokumentacije
  • Komuniciranje z davčnim organom in sodiščem.