Skip to main content Skip to search

NAŠA ZGODBA

Družba VLAMAT d.o.o. je bila ustanovljena leta 1994 kot pravna naslednica samostojne podjetnice KRUŠNIK VLADIMIRE. Ob ustanovitvi je družba zaposlovala 3 delavce in je dejavnost opravljala v preurejenih poslovnih prostorih stanovanjske hiše v Migojnicah. Leta 1996 se je družba preselila v večje prostore v Kulturnem domu Svoboda Griže. Število zaposlenih se je povečalo na 6. Ob nadaljevanju rasti poslovanja so tudi ti prostori postali kmalu premajhni in družba je svoj sedež prenesla v Žalec, Šlandrov trg 1, kjer posluje še danes. Trenutno ima družba 16 zaposlenih. V vseh letih od ustanovitve družba beleži rast prihodkov in števila zaposlenih. V tem obdobju smo se razvili v enega večjih računovodskih servisov na območju širše celjske regije. Naše stranke so samostojni podjetniki, delniške družbe in družbe z omejeno odgovornostjo iz različnih dejavnosti.

Na trgu računovodskih storitev se je družba VLAMAT uveljavila kot strokoven in zanesljiv partner, ki uporablja sodobne računalniške programe in se hitro odziva na vse spremembe.

Smo člani Zbornice računovodskih servisov z opravljeno licenco za vodenje računovodskega servisa in vpisani v seznam računovodskih servisov z opravljeno licenco za vodenje računovodskega servisa.

Vedno delamo v dobro naših strank in optimiziramo davčne in poslovne bilance v skladu z veljavno zakonodajo.

Matej Krušnik

Direktor
matej.krusnik@vlamat.si

Andreja Plevnik

Direktorica
andreja.plevnik@vlamat.si