Skip to main content Skip to search

KADROVSKE STORITVE

Knjigovodstvo plač:

  • Obračun plač, regresa
  • Obračun avtorskih honorarjev in podjemnih pogodb
  • Obračun najemnin
  • Obračun drugih dohodkov fizičnih oseb
  • Priprava plačilnih nalogov za nakazila plač, prispevkov in davkov
  • Izdelava ustreznih obrazcev za izplačila različnih osebnih prejemkov
  • Poročanje državnim institucijam