Skip to main content Skip to search

IZDELAVA POROČIL IN NAČRTOV

Poleg zakonsko predpisanih računovodskih izkazov in poročil, vam pripravimo poročila za najrazličnejše namene:

  • Izdelava kratkoročnih in dolgoročnih finančnih načrtov.
  • Izdelava analiz poslovanja, opis finančne slike  o poslovanju lastnega podjetja ali finančna ocena poslovnih partnerjev.
  • Ocenjevanje investicijskih projektov.
  • Izbira ustrezne banke, kontakt z bankami, pogajanje o kreditih in obrestnih merah, priprava finančne dokumentacije za pridobitev posojil.
  • Priprava finančne dokumentacije za namene pridobivanja sredstev na razpisih, priprava drugih poslovno-finančnih listin.
  • Izdelava finančnega načrta podjetja, finančnih konstrukcij in predračunov za projekte.
  • Svetovanje o možnih izboljšavah poslovne situacije.